Vedligeholdelse strækker sig over hele sæsonen, gør

haven farbar og sikrer et godt helhedsindtryk. Dødt

plantemateriale og ukrudt kommer væk, og vækster,

fx blomsterbuske, roser og andet, som skal ses, står

i ordnede omgivelser og kommer derved til deres ret.

I særligt tilvoksede haver kan det

være nødvendigt med et forbere-

dende stykke arbejde.

Hovedstadens Havefrisør klipper alt

ukrudt i bund, stauder, beskærer

buske, træer m.m. før den løbende

vedligeholdelse kan påbegyndes.

Mimersgade 66, st.tv. · 2200 København N · Tlf. 20 88 55 00 · kenneth@havefrisoer.dk

VEDLIGEHOLDELSE

 1. PunkttegnUkrudtsbekæmpelse i bede, græsplæner
  og bunddække, på belægninger, gård-
  områder, langs fortove og kantstene.   

 2. PunkttegnKlipning af græs, kantskæring, vertikal-
  skæring (plæneluftning), hækklipning
  og tynding i tilvoksede områder.

 3. PunkttegnHertil andre opgaver som opbinding af
  klatreplanter, rensning af tagrender,
  oprydning på grunden.

 4. PunkttegnVedligeholdelse af hegn, plankeværk,
  pergolaer og andre trækonstruktioner.