Træfældning kræver omtanke, udstyr og viden, da

man arbejder med tunge elementer, skæreværktøj

og er underlagt tyngdeloven. Er der plads til at lægge

træet ned i ét stykke, kan det fældes fra jorden, når

man har taget højde for dets evt. hældning, vind og

omgivelser. Er der ikke, må man op i kronen, hvorfra

træet skæres ned i mindre stykker.

Ved klatring i døde træer, nedtagning af brækkede

grene eller delvist væltede træer, kræves særlig erfa-

ring. Derfor er Hovedstadens Havefrisør ansvarligt

certificeret i motormanuel træfældning, skovning af

stort løv, grundlæggende træklatring og topkapning.

Mimersgade 66, st.tv. · 2200 København N · Tlf. 20 88 55 00 · kenneth@havefrisoer.dk

TRÆFÆLDNING

Træfældning udføres på

  1. PunkttegnMindre og mellemstore træer.

  2. PunkttegnFra jorden eller ved topkapning,
    alt efter forholdene.

Fældningsmetoden vælges efter en

vurdering af træets størrelse og facon

og under nøje hensyn til omgivelserne

såsom bebyggelse, offentlig færdsel,

el-ledninger, drivhuse, flisebelægninger,

buske og andre træer.