Timepris

Hovedstadens Havefrisør ligger med en timepris

på 280 kr + moms - i den venlige ende af

niveauet i branchen.


Fast tilbud på fx træfældning eller anlæg gives i

nogle tilfælde, alt efter forholdene og opgavens art.

Mimersgade 66, st.tv. · 2200 København N · Tlf. 20 88 55 00 · kenneth@havefrisoer.dk

PRISER