Der findes mange muligheder, når man skal vælge

belægningssten; farver, mønstre og kombinationer

til indkørslen eller terrassen. Både standard grå sten

i gængse mønstre og mere kreative løsninger kan

være funktionelle og æstetiske på samme tid.

I samråd med kunden, udvælger vi i henhold til anven-

delse og smag, under hensyn til omgivelser og hel-

hedsindtryk. Mulighederne bliver ikke færre, når det

kommer til planter. Hovedstadens Havefrisør bruger

kun de bedste leverandører i hovedstadsområdet, og

kører gerne omveje for at hente buske, roser, stauder,

løgplanter & træer - i den bedst mulige kvalitet.

Mimersgade 66, st.tv. · 2200 København N · Tlf. 20 88 55 00 · kenneth@havefrisoer.dk

NYANLÆG

 1. PunkttegnAnlæg af terrasser, støttemure, indkør-
  sler, flisegange, stensætninger, flise-
  bunde i drivhuse og sandkasser.

 2. PunkttegnAnlæg og beplantning af fx staude-
  bede, rosenbede, surbundsbede, høj-
  bede, plantekasser, græsplæner og
  havegange, samt opsætning af hegn
  og plankeværker.