Hovedstadens Havefrisør er et mindre haveservice-

firma, som udfører de fleste opgaver i haven, såvel

anlæg som den løbende vedligeholdelse.


Haveservice-idéen er i familie med anlægsgarteri,

idet mange af opgaverne er de samme. Omend kan

haveservice i nogle tilfælde udgøre et enklere og

billigere alternativ.


Alle opgaver udføres efter gældende normer for

anlægsgartnere.

Mimersgade 66, st.tv. · 2200 København N · Tlf. 20 88 55 00 · kenneth@havefrisoer.dk