Buske beskæres på varierende tidspunkter af året

afhængig af blomstringstidspunkt og følsomhed for

frost. Træer beskæres i sensommeren, eller næst-

bedst om vinteren. Korrekt udførte snit er vigtige,

da forkerte ofte giver dårlig heling, rådangreb og

uskønne resultater.


Hovedstadens Havefrisør

tænker på væksterne og

bruger de teknikker og

værktøj, som er bedst til

opgaven.

Mimersgade 66, st.tv. · 2200 København N · Tlf. 20 88 55 00 · kenneth@havefrisoer.dk

BESKÆRING

Beskæring udføres på

 1. PunkttegnBlomstrende, stedsegrønne og frugt-
  bærende buske.

 2. PunkttegnRoser, klatreplanter, hække, levende
  hegn, frugttræer og alle andre træer.
  Hække, som er blevet for store i
  omfang, kan som regel nemt beskæres
  til den ønskede størrelse, hvorfra de
  skyder påny.